All Stores


Jaipur Gems DMCC

25H Almas Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, UAE
Tel : +971528804545
Email : dubai@jaipurgems.com

2, Dharam Palace

Hughes Road
Mumbai – 400 007
Tel : 022 2363 1888
Fax : 022 2364 5599

50, Cathedral Road,

Chennai – 600 086
Tel : 044 2811 7145
Fax : 044 2811 3739

729, Avinashi Road,

Coimbatore – 641 018
Tel : 0422 439 3964
Fax : 0422 439 3974